Съобщение

 

ОП

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ.

image-sidabo.jpg
На 16.08.2021 г. стартира изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-2.089-5784-C01 по процедура “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Бенефициент: СИДАБО ЕООД
Цел на проекта:
Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Кратко описание на проекта/информацията:
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца
Стойност на проекта: 50 000 лева