Продукция

1. Едноножични хидравлични платформи (едностепенен механизъм)
• Повече от 60 различни типа: Хидравлични повдигащи Платформи за индустрията, Товароразтоварни платформи, Тежкотоварни платформи,Работни плотове, Повдигащи наклонени товарни позиционери, Мобилни платформи, Платформи за театрални и изложбени сцени, Сценични платформи, Платформи от неръждаеми стомани за хранително вкусовата промишленност,Индивидуални поръчкови платформи
• Многофункционално използване
• Максимална товароподемност до 150 тона
• Поръчка по Индивидуален проект,съобразен с вашите нужди , размери на помещения и производствени процеси

2. Двуножични хидравлични платформи (двустепенен механизъм)
• Повече от 20 различни типа
• Многофункционално използване
• Максимална товароподемност до 5 тона
• Подходящи за,складове,магазини, производства от всякакъв вид
• Максимална височина 5м.
• Поръчка по индивидуален проект, съобразен с вашите нужди, размери на помещения и производствени процеси

3.Триножични хидравлични платформи (тристепенен механизъм)
• Много функционално използване
• Максимална товароподемност до 3,5 тона
• Подходящи за,складове, магазини, производства от всякакъв вид
• Поръчка по индивидуален проект, съобразен с вашите нужди, размери на помещения и производствени процеси

4.Четириножични хидравлични платформи
• Многофункционално използване
• Максимална товароподемност до 2 тона
• Максимална височина на повдигане до 12м
• Подходящи за, складове, магазини, производства от всякакъв вид
• Поръчка по индивидуален проект,съобразен с вашите нужди,
размери на помещения и производствени процеси

5. Двойни хоризонтални хидравлични платформи (едностепен механизъм)
• Повече от 10 различни типа
• Максимална товароподемност – 50 тона
• Платформата е механично синхронизирана
• Подходяща за дълги товари в различни производсвени процеси

6. Платформи за хора с увреждания (инвалидни платформи)
• Платформите за хора с увреждания се произвеждат напълно по поръчка, съобразени със всички изисквания на клиента за собственото му подпомагане при преодоляване на височини и препятствия.
• Платформите за хора с увреждания могат да бъдат използвани както от едно лице така и на обществени места и учреждения

7. Мобилни Рампи /претоварни рампи/
• Мобилните претоваярни рампи се използвуват на места където няма претоварни бордове и платформи. Те могат да бъдат позиционирани от Вас на места където желаете бърза товаро-разтоварна деиност.
• С мотокар прикачвате мобилната рама за един от таварния рог и позиционирате към товарното МПС или ЖП вагон
• Чрез елктро или ръчна хидравлика се изравнява нивото на рампата с товарния борд
• Стандартни видове с товароносимост : 4 т.; 8 т.; 12 т. ; 16 т.
• Дължина 12 м. ,ширина 2350 мм.

8. Изравнители за рампи /хидравлични нивоизравнителни платформи/
• Подходящи за товароразтоварни дейности на промишлени бази, логистични центрове и складове.
• Успешно компенсират разликата в нивата на превозното средство и товароразтоварната база
• Позволяват движение на кари, транспалетни колички и други товарни съоражения с максимална товароносимост 10 т.

9. Приспособления към повдигателните платформите
• Обграждащи парапети – стандартни или съпбразени по Ваш проект.
• Мобилни ходови колела с ръчно, механично или хидравлично задвижване по релси или твърди настилки.
• Претоварни ротационни мостчета /устни / с ръчно или хидравлично задвижване.
• Специално изработени повдигащи плотове с монтирани върху тях транспортни въртящи ролки
• Звукови и светлинни сигнализаций
• Стоперни Буферни тампони


9. Мотоциклетни аксесоари
• Стойки за Мотоциклети
• Работни платформи за Мотоциклети
• Ремаркета за Мотоциклети